Tojiro Shippu Black

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Bread Slicer 9.5" (240mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Bread Slicer 9.5" (240mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Bread Slicer 9.5" (240mm) 63 layer Damascus steel blade..

$240.00 $290.00

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Chef's Knife 7" (180mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Chef's Knife 7" (180mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Chef's Knife 7" (180mm) 63 layer Damascus steel bl..

$179.00 $230.00

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Nakiri 6.5" (165mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Nakiri 6.5" (165mm)

Tojiro Shippu Black Nakiri Vegetable Knife 7" (165mm) 63 layer Damascus steel blade with b..

$169.00 $220.00

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Paring Knife 3.5" (90mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Paring Knife 3.5" (90mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Paring Knife 3.5" (90mm) 63 layer Damascus steel blade ..

$99.00 $125.00

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Santoku 6.5" (165mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Santoku 6.5" (165mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Santoku 6.5" (165mm) 63 layer Damascus steel blade with..

$169.00 $220.00

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Tournee Peeling Knife 2.75" (70mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Tournee Peeling Knife 2.75" (70mm)

Tojiro Shippu Black Tournee Peeling Knife 2.75" (70mm) 63 layer Damascus steel blade with ..

$99.00 $130.00

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Utility Knife 5" (130mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Utility Knife 5" (130mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Utility Knife 5" (130mm) 63 layer Damascus steel blade ..

$119.00 $145.00

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Chef's Knife 8.25" (210mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Chef's Knife 8.25" (210mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Chef's Knife 8.25" (210mm) 63 layer Damascus steel blad..

$195.00 $250.00

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Chef's Knife 9.25" (240mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Chef's Knife 9.25" (240mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Chef's Knife 9.25" (240mm) 63 layer Damascus steel blad..

$249.00 $325.00

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Chef's Knife 10.5" (270mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Chef's Knife 10.5" (270mm)

Tojiro Shippu Black Damascus Steel Chef's Knife 10.5" (270mm) 63 layer Damascus steel blad..

$295.00 $400.00

Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)